Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Kopparnäset Immaterialrättigheter AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 108 630 Less Arrow 51 486 Less Arrow 44 696
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 2 191
Resultat efter finansnetto 82 631 Less Arrow 28 513 Less Arrow 8 859
EBITDA 104 299 Less Arrow 47 913 Less Arrow 32 755
Balansomslutning 514 344 Less Arrow 343 731 Less Arrow 327 266
Omsättningstillgångar 77 265 Less Arrow 42 586 Less Arrow 20 490
Kortfristiga skulder 82 498 Less Arrow 68 444 Less Arrow 32 487
Justerat eget kapital 204 681 More Arrow 218 343 More Arrow 233 057
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,8% More Arrow 63,5% More Arrow 71,2%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 76,1% Less Arrow 55,4% Less Arrow 19,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,1% Less Arrow 8,3% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 93,7% Less Arrow 62,2% More Arrow 63,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,4% Less Arrow 13,1% Less Arrow 3,8%
Förändring omsättning 57 144 Less Arrow 6 790 Less Arrow -44 083
Förändring omsättning % 111% Less Arrow 15% Less Arrow -50%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.