Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Kopparnäset Immaterialrättigheter AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 51 486 Less Arrow 44 696 More Arrow 88 779
Finansiella kostnader 0 More Arrow 2 191 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto 28 513 Less Arrow 8 859 More Arrow 64 718
EBITDA 47 913 Less Arrow 32 755 More Arrow 85 998
Balansomslutning 343 731 Less Arrow 327 266 More Arrow 334 097
Omsättningstillgångar 42 586 Less Arrow 20 490 More Arrow 26 150
Kortfristiga skulder 68 444 Less Arrow 32 487 Less Arrow 18 372
Justerat eget kapital 218 343 More Arrow 233 057 More Arrow 249 229
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 63,5% More Arrow 71,2% More Arrow 74,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 55,4% Less Arrow 19,8% More Arrow 72,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,3% Less Arrow 3,4% More Arrow 19,4%
Balanslikviditet 62,2% More Arrow 63,1% More Arrow 142,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,1% Less Arrow 3,8% More Arrow 26,0%
Förändring omsättning 6 790 Less Arrow -44 083 More Arrow 1 175
Förändring omsättning % 15% Less Arrow -50% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.