Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

Kopparnäset Immaterialrättigheter AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 9 762 Less Arrow 5 034 Less Arrow 4 453
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 218
Resultat efter finansnetto 7 425 Less Arrow 2 788 Less Arrow 883
EBITDA 9 372 Less Arrow 4 685 Less Arrow 3 263
Balansomslutning 46 219 Less Arrow 33 610 Less Arrow 32 604
Omsättningstillgångar 6 943 Less Arrow 4 164 Less Arrow 2 041
Kortfristiga skulder 7 413 Less Arrow 6 693 Less Arrow 3 237
Justerat eget kapital 18 393 More Arrow 21 350 More Arrow 23 219
- aktiekapital 90 More Arrow 98 More Arrow 100
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,8% More Arrow 63,5% More Arrow 71,2%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 76,1% Less Arrow 55,4% Less Arrow 19,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,1% Less Arrow 8,3% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 93,7% Less Arrow 62,2% More Arrow 63,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,4% Less Arrow 13,1% Less Arrow 3,8%
Förändring omsättning 5 135 Less Arrow 664 Less Arrow -4 392
Förändring omsättning % 111% Less Arrow 15% Less Arrow -50%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.