Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

Kopparnäset Immaterialrättigheter AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 102 754 Less Arrow 50 210 Less Arrow 46 824
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 2 295
Resultat efter finansnetto 78 162 Less Arrow 27 807 Less Arrow 9 281
EBITDA 98 658 Less Arrow 46 726 Less Arrow 34 314
Balansomslutning 486 525 Less Arrow 335 214 More Arrow 342 844
Omsättningstillgångar 73 086 Less Arrow 41 531 Less Arrow 21 465
Kortfristiga skulder 78 036 Less Arrow 66 748 Less Arrow 34 033
Justerat eget kapital 193 610 More Arrow 212 933 More Arrow 244 151
- aktiekapital 946 More Arrow 975 More Arrow 1 048
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,8% More Arrow 63,5% More Arrow 71,2%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 76,1% Less Arrow 55,4% Less Arrow 19,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,1% Less Arrow 8,3% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 93,7% Less Arrow 62,2% More Arrow 63,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,4% Less Arrow 13,1% Less Arrow 3,8%
Förändring omsättning 54 053 Less Arrow 6 622 Less Arrow -46 181
Förändring omsättning % 111% Less Arrow 15% Less Arrow -50%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.