Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

Kopparnäset Immaterialrättigheter AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 72 590 Less Arrow 37 437 Less Arrow 33 127
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 1 624
Resultat efter finansnetto 55 217 Less Arrow 20 733 Less Arrow 6 566
EBITDA 69 696 Less Arrow 34 839 Less Arrow 24 277
Balansomslutning 343 702 Less Arrow 249 938 Less Arrow 242 557
Omsättningstillgångar 51 631 Less Arrow 30 966 Less Arrow 15 186
Kortfristiga skulder 55 128 Less Arrow 49 768 Less Arrow 24 078
Justerat eget kapital 136 775 More Arrow 158 764 More Arrow 172 733
- aktiekapital 668 More Arrow 727 More Arrow 741
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,8% More Arrow 63,5% More Arrow 71,2%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 76,1% Less Arrow 55,4% Less Arrow 19,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,1% Less Arrow 8,3% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 93,7% Less Arrow 62,2% More Arrow 63,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,4% Less Arrow 13,1% Less Arrow 3,8%
Förändring omsättning 38 186 Less Arrow 4 937 Less Arrow -32 673
Förändring omsättning % 111% Less Arrow 15% Less Arrow -50%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.