Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 184 211 Less Arrow 162 299 Less Arrow 155 211
Resultat efter finansnetto 37 458 Less Arrow 34 350 More Arrow 34 480
Balansomslutning 110 883 Less Arrow 88 251 More Arrow 102 732
Omsättningstillgångar 86 829 Less Arrow 72 675 More Arrow 85 473
Kortfristiga skulder 59 978 Less Arrow 39 291 More Arrow 62 613
Justerat eget kapital 44 966 Less Arrow 43 753 Less Arrow 33 778
- aktiekapital 7 198 Less Arrow 6 615 Less Arrow 6 490
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 40,6% More Arrow 49,6% Less Arrow 32,9%
Omsättning per anställd 1 228 Less Arrow 1 082 Less Arrow 1 035
Resultat i procent av omsättning 20,3% More Arrow 21,2% More Arrow 22,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 144,8% More Arrow 185,0% Less Arrow 136,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 83,3% Less Arrow 78,5% More Arrow 102,1%
Förändring omsättning 7 607 Less Arrow 4 094 More Arrow 14 166
Förändring omsättning % 4% Less Arrow 3% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.