Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 16 553 Less Arrow 15 870 Less Arrow 15 463
Resultat efter finansnetto 3 366 Less Arrow 3 359 More Arrow 3 435
Balansomslutning 9 964 Less Arrow 8 629 More Arrow 10 235
Omsättningstillgångar 7 803 Less Arrow 7 106 More Arrow 8 515
Kortfristiga skulder 5 390 Less Arrow 3 842 More Arrow 6 238
Justerat eget kapital 4 041 More Arrow 4 278 Less Arrow 3 365
- aktiekapital 647 Equal arrow 647 Equal arrow 647
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 40,6% More Arrow 49,6% Less Arrow 32,9%
Omsättning per anställd 110 Less Arrow 106 Less Arrow 103
Resultat i procent av omsättning 20,3% More Arrow 21,2% More Arrow 22,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 144,8% More Arrow 185,0% Less Arrow 136,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 83,3% Less Arrow 78,5% More Arrow 102,1%
Förändring omsättning 684 Less Arrow 400 More Arrow 1 411
Förändring omsättning % 4% Less Arrow 3% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.