Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 123 096 Less Arrow 118 013 Less Arrow 115 036
Resultat efter finansnetto 25 031 Less Arrow 24 977 More Arrow 25 555
Balansomslutning 74 096 Less Arrow 64 170 More Arrow 76 141
Omsättningstillgångar 58 022 Less Arrow 52 844 More Arrow 63 349
Kortfristiga skulder 40 079 Less Arrow 28 570 More Arrow 46 406
Justerat eget kapital 30 048 More Arrow 31 814 Less Arrow 25 035
- aktiekapital 4 810 Equal arrow 4 810 Equal arrow 4 810
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 40,6% More Arrow 49,6% Less Arrow 32,9%
Omsättning per anställd 821 Less Arrow 787 Less Arrow 767
Resultat i procent av omsättning 20,3% More Arrow 21,2% More Arrow 22,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 144,8% More Arrow 185,0% Less Arrow 136,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 83,3% Less Arrow 78,5% More Arrow 102,1%
Förändring omsättning 5 083 Less Arrow 2 977 More Arrow 10 499
Förändring omsättning % 4% Less Arrow 3% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.