Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 174 248 Less Arrow 158 278 More Arrow 162 599
Resultat efter finansnetto 35 432 Less Arrow 33 499 More Arrow 36 121
Balansomslutning 104 886 Less Arrow 86 064 More Arrow 107 622
Omsättningstillgångar 82 133 Less Arrow 70 874 More Arrow 89 541
Kortfristiga skulder 56 734 Less Arrow 38 318 More Arrow 65 593
Justerat eget kapital 42 534 More Arrow 42 669 Less Arrow 35 386
- aktiekapital 6 809 Less Arrow 6 451 More Arrow 6 799
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 40,6% More Arrow 49,6% Less Arrow 32,9%
Omsättning per anställd 1 162 Less Arrow 1 055 More Arrow 1 084
Resultat i procent av omsättning 20,3% More Arrow 21,2% More Arrow 22,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 144,8% More Arrow 185,0% Less Arrow 136,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 83,3% Less Arrow 78,5% More Arrow 102,1%
Förändring omsättning 7 195 Less Arrow 3 993 More Arrow 14 840
Förändring omsättning % 4% Less Arrow 3% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.