Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Appelqvist Broadcast Engineer AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 670 Less Arrow 577 Less Arrow 572
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 1
Resultat efter finansnetto 178 Less Arrow 51 Less Arrow 39
EBITDA -59 More Arrow 52 Less Arrow 41
Balansomslutning 2 739 Less Arrow 2 487 More Arrow 2 534
Omsättningstillgångar 1 200 Less Arrow 475 More Arrow 580
Kortfristiga skulder 180 Less Arrow 93 More Arrow 155
Justerat eget kapital 2 513 Less Arrow 2 315 Less Arrow 2 288
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 91,7% More Arrow 93,1% Less Arrow 90,3%
Omsättning per anställd 670 Less Arrow 577 Less Arrow 572
Resultat i procent av omsättning 26,6% Less Arrow 8,8% Less Arrow 6,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,5% Less Arrow 2,1% Less Arrow 1,6%
Balanslikviditet 666,7% Less Arrow 510,8% Less Arrow 374,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,1% Less Arrow 2,2% Less Arrow 1,7%
Förändring omsättning 93 Less Arrow 5 Less Arrow -107
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 1% Less Arrow -16%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.