Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Appelqvist Broadcast Engineer AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 448 Less Arrow 420 More Arrow 424
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 1
Resultat efter finansnetto 119 Less Arrow 37 Less Arrow 29
EBITDA -39 More Arrow 38 Less Arrow 30
Balansomslutning 1 830 Less Arrow 1 808 More Arrow 1 878
Omsättningstillgångar 802 Less Arrow 345 More Arrow 430
Kortfristiga skulder 120 Less Arrow 68 More Arrow 115
Justerat eget kapital 1 679 More Arrow 1 683 More Arrow 1 696
- aktiekapital 67 More Arrow 73 More Arrow 74
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 91,7% More Arrow 93,1% Less Arrow 90,3%
Omsättning per anställd 448 Less Arrow 420 More Arrow 424
Resultat i procent av omsättning 26,6% Less Arrow 8,8% Less Arrow 6,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,5% Less Arrow 2,0% Less Arrow 1,6%
Balanslikviditet 668,3% Less Arrow 507,4% Less Arrow 373,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,1% Less Arrow 2,2% Less Arrow 1,7%
Förändring omsättning 62 Less Arrow 4 Less Arrow -79
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 1% Less Arrow -16%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.