Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Appelqvist Broadcast Engineer AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 634 Less Arrow 563 More Arrow 599
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 1
Resultat efter finansnetto 168 Less Arrow 50 Less Arrow 41
EBITDA -56 More Arrow 51 Less Arrow 43
Balansomslutning 2 591 Less Arrow 2 425 More Arrow 2 655
Omsättningstillgångar 1 135 Less Arrow 463 More Arrow 608
Kortfristiga skulder 170 Less Arrow 91 More Arrow 162
Justerat eget kapital 2 377 Less Arrow 2 258 More Arrow 2 397
- aktiekapital 95 More Arrow 98 More Arrow 105
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 91,7% More Arrow 93,1% Less Arrow 90,3%
Omsättning per anställd 634 Less Arrow 563 More Arrow 599
Resultat i procent av omsättning 26,5% Less Arrow 8,9% Less Arrow 6,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,5% Less Arrow 2,1% Less Arrow 1,6%
Balanslikviditet 667,6% Less Arrow 508,8% Less Arrow 375,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,1% Less Arrow 2,2% Less Arrow 1,7%
Förändring omsättning 88 Less Arrow 5 Less Arrow -112
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 1% Less Arrow -16%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.