Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Appelqvist Broadcast Engineer AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 60 Less Arrow 56 More Arrow 57
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 16 Less Arrow 5 Less Arrow 4
EBITDA -5 More Arrow 5 Less Arrow 4
Balansomslutning 246 Less Arrow 243 More Arrow 252
Omsättningstillgångar 108 Less Arrow 46 More Arrow 58
Kortfristiga skulder 16 Less Arrow 9 More Arrow 15
Justerat eget kapital 226 Equal arrow 226 More Arrow 228
- aktiekapital 9 More Arrow 10 Equal arrow 10
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 91,9% More Arrow 93,0% Less Arrow 90,5%
Omsättning per anställd 60 Less Arrow 56 More Arrow 57
Resultat i procent av omsättning 26,7% Less Arrow 8,9% Less Arrow 7,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,5% Less Arrow 2,1% Less Arrow 1,6%
Balanslikviditet 675,0% Less Arrow 511,1% Less Arrow 386,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,1% Less Arrow 2,2% Less Arrow 1,8%
Förändring omsättning 8 Less Arrow 0 Less Arrow -11
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 1% Less Arrow -16%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.