Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Trollhättans Bingo AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 6 889 More Arrow 7 816 More Arrow 8 326
Finansiella kostnader 6 Less Arrow 2 Less Arrow 1
Resultat efter finansnetto -50 Less Arrow -109 More Arrow 40
EBITDA -44 Less Arrow -96 More Arrow 53
Balansomslutning 660 Less Arrow 586 More Arrow 778
Omsättningstillgångar 660 Less Arrow 586 More Arrow 766
Kortfristiga skulder 788 Less Arrow 666 More Arrow 748
Justerat eget kapital -128 More Arrow -80 More Arrow 30
- aktiekapital 95 More Arrow 98 More Arrow 105
Antal anställda (medeltal) 5 Equal arrow 5 Equal arrow 5

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet -19,4% More Arrow -13,7% More Arrow 3,9%
Omsättning per anställd 1 378 More Arrow 1 563 More Arrow 1 665
Resultat i procent av omsättning -0,7% Less Arrow -1,4% More Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -6,7% Less Arrow -18,3% More Arrow 5,3%
Balanslikviditet 83,8% More Arrow 88,0% More Arrow 102,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,1% More Arrow 136,2% Less Arrow 133,3%
Förändring omsättning -692 More Arrow 65 More Arrow 1 046
Förändring omsättning % -9% More Arrow 1% More Arrow 14%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.