Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Trollhättans Bingo AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 4 867 More Arrow 5 828 More Arrow 5 891
Finansiella kostnader 4 Less Arrow 1 Equal arrow 1
Resultat efter finansnetto -35 Less Arrow -81 More Arrow 28
EBITDA -31 Less Arrow -71 More Arrow 38
Balansomslutning 466 Less Arrow 437 More Arrow 551
Omsättningstillgångar 466 Less Arrow 437 More Arrow 542
Kortfristiga skulder 557 Less Arrow 497 More Arrow 529
Justerat eget kapital -90 More Arrow -60 More Arrow 21
- aktiekapital 67 More Arrow 73 More Arrow 74
Antal anställda (medeltal) 5 Equal arrow 5 Equal arrow 5

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet -19,3% More Arrow -13,7% More Arrow 3,8%
Omsättning per anställd 973 More Arrow 1 166 More Arrow 1 178
Resultat i procent av omsättning -0,7% Less Arrow -1,4% More Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -6,7% Less Arrow -18,3% More Arrow 5,3%
Balanslikviditet 83,7% More Arrow 87,9% More Arrow 102,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 38,9% More Arrow 135,0% Less Arrow 133,3%
Förändring omsättning -489 More Arrow 49 More Arrow 740
Förändring omsättning % -9% More Arrow 1% More Arrow 14%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.