Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Trollhättans Bingo AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 654 More Arrow 784 More Arrow 792
Finansiella kostnader 1 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -5 Less Arrow -11 More Arrow 4
EBITDA -4 Less Arrow -10 More Arrow 5
Balansomslutning 63 Less Arrow 59 More Arrow 74
Omsättningstillgångar 63 Less Arrow 59 More Arrow 73
Kortfristiga skulder 75 Less Arrow 67 More Arrow 71
Justerat eget kapital -12 More Arrow -8 More Arrow 3
- aktiekapital 9 More Arrow 10 Equal arrow 10
Antal anställda (medeltal) 5 Equal arrow 5 Equal arrow 5

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet -19,0% More Arrow -13,6% More Arrow 4,1%
Omsättning per anställd 131 More Arrow 157 More Arrow 158
Resultat i procent av omsättning -0,8% Less Arrow -1,4% More Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -6,3% Less Arrow -18,6% More Arrow 5,4%
Balanslikviditet 84,0% More Arrow 88,1% More Arrow 102,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 41,7% More Arrow 137,5% Less Arrow 133,3%
Förändring omsättning -66 More Arrow 7 More Arrow 99
Förändring omsättning % -9% More Arrow 1% More Arrow 14%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.