Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Thomas Innala AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 659 Less Arrow 3 435 More Arrow 3 736
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 1 212 Less Arrow -177 More Arrow 202
EBITDA 1 422 Less Arrow 83 More Arrow 465
Balansomslutning 3 132 Less Arrow 2 731 More Arrow 3 874
Omsättningstillgångar 2 687 Less Arrow 2 145 More Arrow 3 198
Kortfristiga skulder 1 708 Less Arrow 1 418 More Arrow 1 774
Justerat eget kapital 1 425 Less Arrow 1 313 More Arrow 2 099
- aktiekapital 98 More Arrow 105 Less Arrow 95
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 45,5% More Arrow 48,1% More Arrow 54,2%
Omsättning per anställd 610 Less Arrow 572 More Arrow 623
Resultat i procent av omsättning 33,1% Less Arrow -5,2% More Arrow 5,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 38,7% Less Arrow -6,5% More Arrow 5,2%
Balanslikviditet 157,3% Less Arrow 151,3% More Arrow 180,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,1% Less Arrow -13,5% More Arrow 9,6%
Förändring omsättning 461 Less Arrow -705 More Arrow -455
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -17% More Arrow -11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Less Arrow -14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.