Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Thomas Innala AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 2 728 Less Arrow 2 430 More Arrow 2 829
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 904 Less Arrow -125 More Arrow 153
EBITDA 1 060 Less Arrow 59 More Arrow 352
Balansomslutning 2 336 Less Arrow 1 932 More Arrow 2 934
Omsättningstillgångar 2 003 Less Arrow 1 518 More Arrow 2 422
Kortfristiga skulder 1 273 Less Arrow 1 004 More Arrow 1 344
Justerat eget kapital 1 062 Less Arrow 929 More Arrow 1 590
- aktiekapital 73 More Arrow 74 Less Arrow 72
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 45,5% More Arrow 48,1% More Arrow 54,2%
Omsättning per anställd 455 Less Arrow 405 More Arrow 472
Resultat i procent av omsättning 33,1% Less Arrow -5,1% More Arrow 5,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 38,7% Less Arrow -6,5% More Arrow 5,2%
Balanslikviditet 157,3% Less Arrow 151,2% More Arrow 180,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,1% Less Arrow -13,5% More Arrow 9,6%
Förändring omsättning 344 Less Arrow -499 More Arrow -344
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -17% More Arrow -11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Less Arrow -14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.