Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Thomas Innala AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 367 Less Arrow 327 More Arrow 379
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 122 Less Arrow -17 More Arrow 21
EBITDA 143 Less Arrow 8 More Arrow 47
Balansomslutning 314 Less Arrow 260 More Arrow 393
Omsättningstillgångar 269 Less Arrow 204 More Arrow 324
Kortfristiga skulder 171 Less Arrow 135 More Arrow 180
Justerat eget kapital 143 Less Arrow 125 More Arrow 213
- aktiekapital 10 Equal arrow 10 Equal arrow 10
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 45,5% More Arrow 48,1% More Arrow 54,2%
Omsättning per anställd 61 Less Arrow 54 More Arrow 63
Resultat i procent av omsättning 33,2% Less Arrow -5,2% More Arrow 5,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 38,9% Less Arrow -6,5% More Arrow 5,3%
Balanslikviditet 157,3% Less Arrow 151,1% More Arrow 180,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,3% Less Arrow -13,6% More Arrow 9,9%
Förändring omsättning 46 Less Arrow -67 More Arrow -46
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -17% More Arrow -11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Less Arrow -14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.