Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hbo Nordic Services Denmark ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 5 619 Less Arrow 4 184 Less Arrow 3 850
Balansomslutning 35 600 Less Arrow 30 777 Less Arrow 22 780
Omsättningstillgångar 35 600 Less Arrow 30 777 Less Arrow 22 780
Kortfristiga skulder 21 941 Less Arrow 21 678 Less Arrow 16 673
Justerat eget kapital 13 658 Less Arrow 9 099 Less Arrow 6 108
- aktiekapital 110 Less Arrow 108 More Arrow 112
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 38,4% Less Arrow 29,6% Less Arrow 26,8%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 162,3% Less Arrow 142,0% Less Arrow 136,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 41,1% More Arrow 46,0% More Arrow 63,0%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.