Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Hbo Nordic Services Denmark ApS

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 5 480 Less Arrow 4 383 Less Arrow 3 639
Balansomslutning 34 718 Less Arrow 32 242 Less Arrow 21 534
Omsättningstillgångar 34 718 Less Arrow 32 242 Less Arrow 21 534
Kortfristiga skulder 21 397 More Arrow 22 710 Less Arrow 15 761
Justerat eget kapital 13 319 Less Arrow 9 532 Less Arrow 5 774
- aktiekapital 107 More Arrow 113 Less Arrow 106
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 38,4% Less Arrow 29,6% Less Arrow 26,8%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 162,3% Less Arrow 142,0% Less Arrow 136,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 41,1% More Arrow 46,0% More Arrow 63,0%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.