Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Hbo Nordic Services Denmark ApS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 4 086 Less Arrow 3 101 Less Arrow 2 756
Balansomslutning 25 886 Less Arrow 22 811 Less Arrow 16 309
Omsättningstillgångar 25 886 Less Arrow 22 811 Less Arrow 16 309
Kortfristiga skulder 15 954 More Arrow 16 067 Less Arrow 11 937
Justerat eget kapital 9 931 Less Arrow 6 744 Less Arrow 4 373
- aktiekapital 80 Equal arrow 80 Equal arrow 80
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 38,4% Less Arrow 29,6% Less Arrow 26,8%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 162,3% Less Arrow 142,0% Less Arrow 136,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 41,1% More Arrow 46,0% More Arrow 63,0%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.