Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Coop Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 5 064 212 Less Arrow 4 924 591 Less Arrow 4 730 980
Resultat efter finansnetto 56 345 More Arrow 68 016 Less Arrow 40 564
Balansomslutning 1 982 438 Less Arrow 1 966 153 Less Arrow 1 699 533
Omsättningstillgångar 945 094 More Arrow 1 022 798 Less Arrow 852 779
Kortfristiga skulder 1 191 318 More Arrow 1 234 105 Less Arrow 1 050 377
Justerat eget kapital 445 921 Less Arrow 411 727 Less Arrow 359 720
- aktiekapital 13 716 Less Arrow 13 711 Less Arrow 13 655
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 22,5% Less Arrow 20,9% More Arrow 21,2%
Omsättning per anställd 5 064 Less Arrow 4 925 Less Arrow 4 731
Resultat i procent av omsättning 1,1% More Arrow 1,4% Less Arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 79,3% More Arrow 82,9% Less Arrow 81,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,6% More Arrow 16,5% Less Arrow 11,3%
Förändring omsättning 137 568 More Arrow 174 342 Less Arrow -27 043
Förändring omsättning % 3% More Arrow 4% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.