Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Coop Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 37 659 000 Less Arrow 36 636 000 Less Arrow 35 339 000
Resultat efter finansnetto 419 000 More Arrow 506 000 Less Arrow 303 000
Balansomslutning 14 742 000 Less Arrow 14 627 000 Less Arrow 12 695 000
Omsättningstillgångar 7 028 000 More Arrow 7 609 000 Less Arrow 6 370 000
Kortfristiga skulder 8 859 000 More Arrow 9 181 000 Less Arrow 7 846 000
Justerat eget kapital 3 316 000 Less Arrow 3 063 000 Less Arrow 2 687 000
- aktiekapital 102 000 Equal arrow 102 000 Equal arrow 102 000
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 22,5% Less Arrow 20,9% More Arrow 21,2%
Omsättning per anställd 37 659 Less Arrow 36 636 Less Arrow 35 339
Resultat i procent av omsättning 1,1% More Arrow 1,4% Less Arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 79,3% More Arrow 82,9% Less Arrow 81,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,6% More Arrow 16,5% Less Arrow 11,3%
Förändring omsättning 1 023 000 More Arrow 1 297 000 Less Arrow -202 000
Förändring omsättning % 3% More Arrow 4% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.