Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Coop Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 51 791 190 Less Arrow 49 430 579 Less Arrow 49 361 151
Resultat efter finansnetto 576 237 More Arrow 682 713 Less Arrow 423 227
Balansomslutning 20 274 190 Less Arrow 19 735 263 Less Arrow 17 732 245
Omsättningstillgångar 9 665 378 More Arrow 10 266 330 Less Arrow 8 897 550
Kortfristiga skulder 12 183 493 More Arrow 12 387 328 Less Arrow 10 959 212
Justerat eget kapital 4 560 386 Less Arrow 4 132 707 Less Arrow 3 753 174
- aktiekapital 140 277 Less Arrow 137 622 More Arrow 142 473
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 22,5% Less Arrow 20,9% More Arrow 21,2%
Omsättning per anställd 51 791 Less Arrow 49 431 Less Arrow 49 361
Resultat i procent av omsättning 1,1% More Arrow 1,4% Less Arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 79,3% More Arrow 82,9% Less Arrow 81,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,6% More Arrow 16,5% Less Arrow 11,3%
Förändring omsättning 1 406 898 More Arrow 1 749 958 Less Arrow -282 152
Förändring omsättning % 3% More Arrow 4% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.