Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Coop Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 49 361 151 Less Arrow 48 904 511 Less Arrow 48 518 858
Resultat efter finansnetto 423 227 More Arrow 763 681 Less Arrow 496 130
Balansomslutning 17 732 245 Less Arrow 17 047 297 Less Arrow 15 096 902
Omsättningstillgångar 8 897 550 More Arrow 9 709 075 Less Arrow 7 691 998
Kortfristiga skulder 10 959 212 Less Arrow 10 714 933 Less Arrow 9 483 358
Justerat eget kapital 3 753 174 Less Arrow 3 433 127 More Arrow 3 573 458
- aktiekapital 142 473 Less Arrow 140 352 Less Arrow 134 947
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 21,2% Less Arrow 20,1% More Arrow 23,7%
Omsättning per anställd 49 361 Less Arrow 48 905 Less Arrow 48 519
Resultat i procent av omsättning 0,9% More Arrow 1,6% Less Arrow 1,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 81,2% More Arrow 90,6% Less Arrow 81,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,3% More Arrow 22,2% Less Arrow 13,9%
Förändring omsättning -282 152 Less Arrow -1 557 635 More Arrow -299 001
Förändring omsättning % -1% Less Arrow -3% More Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.