Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Axel Johnson Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 94 685 000 Less Arrow 86 864 000 More Arrow 88 213 000
Finansiella kostnader 134 000 More Arrow 168 000 Less Arrow 95 000
Resultat efter finansnetto 2 394 000 Less Arrow 1 657 000 More Arrow 2 237 000
EBITDA 4 898 000 Less Arrow 4 020 000
Balansomslutning 37 809 000 Less Arrow 30 177 000 Less Arrow 29 696 000
Omsättningstillgångar 21 355 000 Less Arrow 18 034 000 More Arrow 18 092 000
Kortfristiga skulder 18 735 000 Less Arrow 13 305 000 Less Arrow 12 527 000
Justerat eget kapital 11 346 000 Less Arrow 10 651 000 More Arrow 10 747 000
- aktiekapital 107 000 Equal arrow 107 000 Equal arrow 107 000
Antal anställda (medeltal) 24 015 Less Arrow 22 592 Less Arrow 22 291

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 30,0% More Arrow 35,3% More Arrow 36,2%
Omsättning per anställd 3 943 Less Arrow 3 845 More Arrow 3 957
Resultat i procent av omsättning 2,5% Less Arrow 1,9% More Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,7% Less Arrow 6,0% More Arrow 7,9%
Balanslikviditet 114,0% More Arrow 135,5% More Arrow 144,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,1% Less Arrow 15,6% More Arrow 20,8%
Förändring omsättning 7 821 000 Less Arrow -1 349 000 More Arrow 5 859 000
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -2% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 1 423 Less Arrow 301 More Arrow 766
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 1% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.