Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Axel Johnson Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 118 193 000 Less Arrow 94 685 000 Less Arrow 86 864 000
Finansiella kostnader 914 000 Less Arrow 134 000 More Arrow 168 000
Resultat efter finansnetto 1 204 000 More Arrow 2 394 000 Less Arrow 1 657 000
EBITDA 4 525 000 More Arrow 4 898 000 Less Arrow 4 020 000
Balansomslutning 41 517 000 Less Arrow 37 809 000 Less Arrow 30 177 000
Omsättningstillgångar 23 479 000 Less Arrow 21 355 000 Less Arrow 18 034 000
Kortfristiga skulder 20 042 000 Less Arrow 18 735 000 Less Arrow 13 305 000
Justerat eget kapital 10 841 000 More Arrow 11 346 000 Less Arrow 10 651 000
- aktiekapital 107 000 Equal arrow 107 000 Equal arrow 107 000
Antal anställda (medeltal) 25 563 Less Arrow 24 015 Less Arrow 22 592

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 26,1% More Arrow 30,0% More Arrow 35,3%
Omsättning per anställd 4 624 Less Arrow 3 943 Less Arrow 3 845
Resultat i procent av omsättning 1,0% More Arrow 2,5% Less Arrow 1,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,1% More Arrow 6,7% Less Arrow 6,0%
Balanslikviditet 117,1% Less Arrow 114,0% More Arrow 135,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,1% More Arrow 21,1% Less Arrow 15,6%
Förändring omsättning 23 508 000 Less Arrow 7 821 000 Less Arrow -1 349 000
Förändring omsättning % 25% Less Arrow 9% Less Arrow -2%
Förändring ant. anställda 1 548 Less Arrow 1 423 Less Arrow 301
Förändring ant. anställda % 6% Equal arrow 6% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.