Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Axel Johnson Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 9 258 426 Less Arrow 8 653 948 Less Arrow 8 454 704
Finansiella kostnader 13 103 More Arrow 16 737 Less Arrow 9 105
Resultat efter finansnetto 234 089 Less Arrow 165 081 More Arrow 214 403
EBITDA 478 933 Less Arrow 400 498
Balansomslutning 3 697 015 Less Arrow 3 006 426 Less Arrow 2 846 189
Omsättningstillgångar 2 088 121 Less Arrow 1 796 663 Less Arrow 1 734 013
Kortfristiga skulder 1 831 933 Less Arrow 1 325 529 Less Arrow 1 200 640
Justerat eget kapital 1 109 427 Less Arrow 1 061 121 Less Arrow 1 030 038
- aktiekapital 10 463 More Arrow 10 660 Less Arrow 10 255
Antal anställda (medeltal) 24 015 Less Arrow 22 592 Less Arrow 22 291

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 30,0% More Arrow 35,3% More Arrow 36,2%
Omsättning per anställd 386 Less Arrow 383 Less Arrow 379
Resultat i procent av omsättning 2,5% Less Arrow 1,9% More Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,7% Less Arrow 6,0% More Arrow 7,9%
Balanslikviditet 114,0% More Arrow 135,5% More Arrow 144,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,1% Less Arrow 15,6% More Arrow 20,8%
Förändring omsättning 764 748 Less Arrow -134 396 More Arrow 561 551
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -2% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 1 423 Less Arrow 301 More Arrow 766
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 1% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.