Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Wasatornet AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 28 919
- Antal anställda 31 059

Branschrankning

Bransch: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 240
- Antal anställda 266
- Balansomslutning 16
- Balansomslutning 17
- Omsättning 80
- Omsättning 81
- Soliditet 4 090
- Soliditet 4 123