Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Wasatornet AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 72 101 More Arrow 117 562 Less Arrow 32 533
Finansiella kostnader 7 Equal arrow 7 Less Arrow 4
Resultat efter finansnetto -19 973 More Arrow -15 531 More Arrow -8 928
EBITDA -3 632 Less Arrow -3 744 More Arrow 155
Balansomslutning 378 691 Less Arrow 341 292 Less Arrow 311 873
Omsättningstillgångar 82 285 Less Arrow 14 457 More Arrow 23 993
Kortfristiga skulder 20 426 More Arrow 25 068 More Arrow 26 208
Justerat eget kapital 3 643 More Arrow 23 616 Less Arrow 9 147
- aktiekapital 2 780 Equal arrow 2 780 Equal arrow 2 780
Antal anställda (medeltal) 12 Equal arrow 12 Equal arrow 12

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 1,0% More Arrow 6,9% Less Arrow 2,9%
Omsättning per anställd 6 008 More Arrow 9 797 Less Arrow 2 711
Resultat i procent av omsättning -27,7% More Arrow -13,2% Less Arrow -27,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -5,3% More Arrow -4,5% More Arrow -2,9%
Balanslikviditet 402,8% Less Arrow 57,7% More Arrow 91,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -548,3% More Arrow -65,8% Less Arrow -97,6%
Förändring omsättning -45 461 More Arrow 85 029 Less Arrow -7 276
Förändring omsättning % -39% More Arrow 261% Less Arrow -18%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.