Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Uddetorp Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 455 005 Less Arrow 395 209 Less Arrow 169 890
Finansiella kostnader 85 607 Less Arrow 14 875 More Arrow 15 428
Resultat efter finansnetto -27 309 More Arrow 216 539 Less Arrow 42 654
EBITDA 52 008 More Arrow 163 498 Less Arrow 68 351
Balansomslutning 1 270 129 More Arrow 1 711 488 More Arrow 1 780 646
Omsättningstillgångar 515 702 More Arrow 583 637 Less Arrow 328 426
Kortfristiga skulder 98 025 More Arrow 289 720 More Arrow 389 415
Justerat eget kapital 746 939 Less Arrow 738 549 Less Arrow 528 074
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 42 More Arrow 53 More Arrow 98

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 58,8% Less Arrow 43,2% Less Arrow 29,7%
Omsättning per anställd 10 833 Less Arrow 7 457 Less Arrow 1 734
Resultat i procent av omsättning -6,0% More Arrow 54,8% Less Arrow 25,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,6% More Arrow 13,5% Less Arrow 3,3%
Balanslikviditet 526,1% Less Arrow 201,4% Less Arrow 84,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -3,7% More Arrow 29,3% Less Arrow 8,1%
Förändring omsättning 59 796 More Arrow 225 319 Less Arrow -160 720
Förändring omsättning % 15% More Arrow 133% Less Arrow -49%
Förändring ant. anställda -11 Less Arrow -45 More Arrow -30
Förändring ant. anställda % -21% Less Arrow -46% More Arrow -23%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.