Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Uddetorp Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 430 395 Less Arrow 385 417 Less Arrow 177 977
Finansiella kostnader 80 977 Less Arrow 14 506 More Arrow 16 162
Resultat efter finansnetto -25 832 More Arrow 211 174 Less Arrow 44 684
EBITDA 49 195 More Arrow 159 447 Less Arrow 71 605
Balansomslutning 1 201 431 More Arrow 1 669 081 More Arrow 1 865 407
Omsättningstillgångar 487 809 More Arrow 569 176 Less Arrow 344 060
Kortfristiga skulder 92 723 More Arrow 282 541 More Arrow 407 952
Justerat eget kapital 706 539 More Arrow 720 249 Less Arrow 553 211
- aktiekapital 95 More Arrow 98 More Arrow 105
Antal anställda (medeltal) 42 More Arrow 53 More Arrow 98

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 58,8% Less Arrow 43,2% Less Arrow 29,7%
Omsättning per anställd 10 248 Less Arrow 7 272 Less Arrow 1 816
Resultat i procent av omsättning -6,0% More Arrow 54,8% Less Arrow 25,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,6% More Arrow 13,5% Less Arrow 3,3%
Balanslikviditet 526,1% Less Arrow 201,4% Less Arrow 84,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -3,7% More Arrow 29,3% Less Arrow 8,1%
Förändring omsättning 56 562 More Arrow 219 736 Less Arrow -168 371
Förändring omsättning % 15% More Arrow 133% Less Arrow -49%
Förändring ant. anställda -11 Less Arrow -45 More Arrow -30
Förändring ant. anställda % -21% Less Arrow -46% More Arrow -23%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.