Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tibia Intressenter AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 1 696 000 More Arrow 2 044 000 More Arrow 2 339 000
Finansiella kostnader 18 500 More Arrow 27 000 More Arrow 54 000
Resultat efter finansnetto 190 000 Less Arrow 86 000 Less Arrow 18 000
Balansomslutning 2 382 000 More Arrow 2 426 000 More Arrow 2 601 000
Omsättningstillgångar 1 358 000 More Arrow 1 404 000 More Arrow 1 533 000
Kortfristiga skulder 283 000 More Arrow 503 000 More Arrow 679 000
Justerat eget kapital 839 000 Less Arrow 776 000 Less Arrow 747 000
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 More Arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 468 More Arrow 555 More Arrow 878

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 35,2% Less Arrow 32,0% Less Arrow 28,7%
Omsättning per anställd 3 624 More Arrow 3 683 Less Arrow 2 664
Resultat i procent av omsättning 11,2% Less Arrow 4,2% Less Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,8% Less Arrow 4,7% Less Arrow 2,8%
Balanslikviditet 479,9% Less Arrow 279,1% Less Arrow 225,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,6% Less Arrow 11,1% Less Arrow 2,4%
Förändring omsättning -348 000 More Arrow -295 000 More Arrow -52 000
Förändring omsättning % -17% More Arrow -13% More Arrow -2%
Förändring ant. anställda -87 Less Arrow -323 More Arrow -53
Förändring ant. anställda % -16% Less Arrow -37% More Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.