Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tibia Intressenter AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 2 044 000 More Arrow 2 339 000 More Arrow 2 391 000
Finansiella kostnader 27 000 More Arrow 54 000 More Arrow 84 000
Resultat efter finansnetto 86 000 Less Arrow 18 000 More Arrow 74 000
Balansomslutning 2 426 000 More Arrow 2 601 000 More Arrow 2 689 000
Omsättningstillgångar 1 404 000 More Arrow 1 533 000 More Arrow 1 591 000
Kortfristiga skulder 503 000 More Arrow 679 000 More Arrow 749 000
Justerat eget kapital 776 000 Less Arrow 747 000 Less Arrow 728 000
- aktiekapital 100 More Arrow 1 000 Less Arrow 100
Antal anställda (medeltal) 555 More Arrow 878 More Arrow 931

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 32,0% Less Arrow 28,7% Less Arrow 27,1%
Omsättning per anställd 3 683 Less Arrow 2 664 Less Arrow 2 568
Resultat i procent av omsättning 4,2% Less Arrow 0,8% More Arrow 3,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,7% Less Arrow 2,8% More Arrow 5,9%
Balanslikviditet 279,1% Less Arrow 225,8% Less Arrow 212,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,1% Less Arrow 2,4% More Arrow 10,2%
Förändring omsättning -295 000 More Arrow -52 000 Less Arrow -611 000
Förändring omsättning % -13% More Arrow -2% Less Arrow -20%
Förändring ant. anställda -323 More Arrow -53 Less Arrow -238
Förändring ant. anställda % -37% More Arrow -6% Less Arrow -20%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.