Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Strivo AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 150 606 More Arrow 249 743 Less Arrow 186 121
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -12 356 More Arrow 68 706 Less Arrow 23 990
EBITDA -11 319 More Arrow 70 251 Less Arrow 25 884
Balansomslutning 118 074 More Arrow 197 405 Less Arrow 156 933
Omsättningstillgångar 26 070 More Arrow 90 588 More Arrow 94 868
Kortfristiga skulder 66 398 More Arrow 75 861 Less Arrow 57 848
Justerat eget kapital 51 676 More Arrow 121 545 Less Arrow 99 085
- aktiekapital 8 513 More Arrow 8 777 Less Arrow 6 809
Antal anställda (medeltal) 47 Less Arrow 44 Less Arrow 42

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 43,8% More Arrow 61,6% More Arrow 63,1%
Omsättning per anställd 3 204 More Arrow 5 676 Less Arrow 4 431
Resultat i procent av omsättning -8,2% More Arrow 27,5% Less Arrow 12,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -10,5% More Arrow 34,8% Less Arrow 15,3%
Balanslikviditet 39,3% More Arrow 119,4% More Arrow 164,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -23,9% More Arrow 56,5% Less Arrow 24,2%
Förändring omsättning -91 631 More Arrow 76 481 Less Arrow 26 384
Förändring omsättning % -38% More Arrow 44% Less Arrow 17%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow 2 Equal arrow 2
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.