Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Strivo AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 106 395 More Arrow 186 210 Less Arrow 131 678
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -8 728 More Arrow 51 228 Less Arrow 16 973
EBITDA -7 996 More Arrow 52 380 Less Arrow 18 313
Balansomslutning 83 413 More Arrow 147 187 Less Arrow 111 027
Omsättningstillgångar 18 417 More Arrow 67 543 Less Arrow 67 117
Kortfristiga skulder 46 907 More Arrow 56 562 Less Arrow 40 926
Justerat eget kapital 36 506 More Arrow 90 625 Less Arrow 70 101
- aktiekapital 6 014 More Arrow 6 544 Less Arrow 4 818
Antal anställda (medeltal) 47 Less Arrow 44 Less Arrow 42

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 43,8% More Arrow 61,6% More Arrow 63,1%
Omsättning per anställd 2 264 More Arrow 4 232 Less Arrow 3 135
Resultat i procent av omsättning -8,2% More Arrow 27,5% Less Arrow 12,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -10,5% More Arrow 34,8% Less Arrow 15,3%
Balanslikviditet 39,3% More Arrow 119,4% More Arrow 164,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -23,9% More Arrow 56,5% Less Arrow 24,2%
Förändring omsättning -64 732 More Arrow 57 025 Less Arrow 18 666
Förändring omsättning % -38% More Arrow 44% Less Arrow 17%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow 2 Equal arrow 2
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.