Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Schunk Carbon Technology AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 146 580 Less Arrow 135 190 More Arrow 145 224
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 14 458 Less Arrow 14 151 More Arrow 15 202
EBITDA 15 388 Less Arrow 15 184 More Arrow 16 311
Balansomslutning 111 093 Less Arrow 97 235 More Arrow 104 451
Omsättningstillgångar 38 392 Less Arrow 37 892 More Arrow 40 705
Kortfristiga skulder 13 191 More Arrow 17 027 More Arrow 18 291
Justerat eget kapital 95 501 Less Arrow 76 506 More Arrow 82 184
- aktiekapital 4 730 More Arrow 4 876 More Arrow 5 238
Antal anställda (medeltal) 30 Equal arrow 30 More Arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 86,0% Less Arrow 78,7% Equal arrow 78,7%
Omsättning per anställd 4 886 Less Arrow 4 506 Less Arrow 4 149
Resultat i procent av omsättning 9,9% More Arrow 10,5% Equal arrow 10,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 13,0% More Arrow 14,6% Equal arrow 14,6%
Balanslikviditet 291,0% Less Arrow 222,5% Equal arrow 222,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% More Arrow 18,5% Equal arrow 18,5%
Förändring omsättning
Förändring omsättning % 0% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda % -14% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.