Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Schunk Carbon Technology AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 138 625 Equal arrow 138 625 Less Arrow 129 679
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 14 511 Equal arrow 14 511 Less Arrow 12 591
EBITDA 15 570 Equal arrow 15 570 Less Arrow 13 760
Balansomslutning 99 705 Equal arrow 99 705 Less Arrow 86 213
Omsättningstillgångar 38 855 Equal arrow 38 855 More Arrow 41 721
Kortfristiga skulder 17 460 Equal arrow 17 460 Less Arrow 13 879
Justerat eget kapital 78 450 Equal arrow 78 450 Less Arrow 66 199
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 30 More Arrow 35 Less Arrow 34

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 78,7% Equal arrow 78,7% Less Arrow 76,8%
Omsättning per anställd 4 621 Less Arrow 3 961 Less Arrow 3 814
Resultat i procent av omsättning 10,5% Equal arrow 10,5% Less Arrow 9,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,6% Equal arrow 14,6% Equal arrow 14,6%
Balanslikviditet 222,5% Equal arrow 222,5% More Arrow 300,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 18,5% Equal arrow 18,5% More Arrow 19,0%
Förändring omsättning 0 More Arrow 8 946 Less Arrow 362
Förändring omsättning % 0% More Arrow 7% Less Arrow 0%
Förändring ant. anställda -5 More Arrow 1 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % -14% More Arrow 3% Less Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.