Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Schunk Carbon Technology AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 138 625 Less Arrow 129 679 Less Arrow 129 317
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 7
Resultat efter finansnetto 14 511 Less Arrow 12 591 Less Arrow 10 588
EBITDA 15 570 Less Arrow 13 760 Less Arrow 11 767
Balansomslutning 99 705 Less Arrow 86 213 Less Arrow 78 406
Omsättningstillgångar 38 855 More Arrow 41 721 More Arrow 42 236
Kortfristiga skulder 17 460 Less Arrow 13 879 More Arrow 15 886
Justerat eget kapital 78 450 Less Arrow 66 199 Less Arrow 56 527
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 35 Less Arrow 34 More Arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 78,7% Less Arrow 76,8% Less Arrow 72,1%
Omsättning per anställd 3 961 Less Arrow 3 814 Less Arrow 3 695
Resultat i procent av omsättning 10,5% Less Arrow 9,7% Less Arrow 8,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,6% Equal arrow 14,6% Less Arrow 13,5%
Balanslikviditet 222,5% More Arrow 300,6% Less Arrow 265,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 18,5% More Arrow 19,0% Less Arrow 18,7%
Förändring omsättning 8 946 Less Arrow 362 More Arrow 10 913
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 0% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 1 Less Arrow -1 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow -3% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.