Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Schunk Carbon Technology AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 154 961 Less Arrow 138 625 Equal arrow 138 625
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 15 285 Less Arrow 14 511 Equal arrow 14 511
EBITDA 16 268 Less Arrow 15 570 Equal arrow 15 570
Balansomslutning 117 445 Less Arrow 99 705 Equal arrow 99 705
Omsättningstillgångar 40 587 Less Arrow 38 855 Equal arrow 38 855
Kortfristiga skulder 13 945 More Arrow 17 460 Equal arrow 17 460
Justerat eget kapital 100 962 Less Arrow 78 450 Equal arrow 78 450
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 30 Equal arrow 30 More Arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 86,0% Less Arrow 78,7% Equal arrow 78,7%
Omsättning per anställd 5 165 Less Arrow 4 621 Less Arrow 3 961
Resultat i procent av omsättning 9,9% More Arrow 10,5% Equal arrow 10,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 13,0% More Arrow 14,6% Equal arrow 14,6%
Balanslikviditet 291,1% Less Arrow 222,5% Equal arrow 222,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% More Arrow 18,5% Equal arrow 18,5%
Förändring omsättning
Förändring omsättning % 0% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda % -14% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.