Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Rustfri DK Design ApS

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 686
- Antal anställda 6 996

Branschrankning

Bransch: 27 Tillverkning av elapparatur

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 25
- Antal anställda 79
- Balansomslutning 102
- Balansomslutning 236
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 75
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 185
- Resultat 65
- Resultat 149
- Soliditet 86
- Soliditet 303

Bransch: 43 Specialiserad bygg- Och anläggningsverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 86
- Antal anställda 351
- Balansomslutning 369
- Balansomslutning 1 154
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1 513
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6 721
- Resultat 273
- Resultat 791
- Soliditet 1 148
- Soliditet 9 576