Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Rustfri DK Design ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/06 2021/06 2020/06
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 9 052 Less Arrow 7 651 Less Arrow 4 649
Balansomslutning 43 330 Less Arrow 36 053 More Arrow 36 408
Omsättningstillgångar 32 230 Less Arrow 30 476 More Arrow 30 605
Kortfristiga skulder 20 466 Less Arrow 14 983 More Arrow 20 753
Justerat eget kapital 21 513 Less Arrow 19 851 Less Arrow 14 346
- aktiekapital 240 Less Arrow 227 More Arrow 235
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Soliditet 49,6% More Arrow 55,1% Less Arrow 39,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 157,5% More Arrow 203,4% Less Arrow 147,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 42,1% Less Arrow 38,5% Less Arrow 32,4%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.