Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Radiometer Medical ApS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 5 047 156 Less Arrow 4 686 744 Less Arrow 4 344 060
Resultat efter finansnetto 956 578 More Arrow 1 014 006 Less Arrow 903 564
Balansomslutning 7 107 342 More Arrow 8 546 048 Less Arrow 7 707 180
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 1 301 918 Less Arrow 985 887 Less Arrow 923 242
Justerat eget kapital 5 368 768 More Arrow 7 084 601 Less Arrow 6 262 486
- aktiekapital 2 202 343 Equal arrow 2 202 343 Equal arrow 2 202 343
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 75,5% More Arrow 82,9% Less Arrow 81,3%
Omsättning per anställd 5 047 Less Arrow 4 687 Less Arrow 4 344
Resultat i procent av omsättning 19,0% More Arrow 21,6% Less Arrow 20,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,8% Less Arrow 14,3% More Arrow 14,4%
Förändring omsättning 360 412 Less Arrow 342 684 More Arrow 551 235
Förändring omsättning % 8% Equal arrow 8% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.