Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Radiometer Medical ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 6 067 738 Less Arrow 5 218 937 Less Arrow 4 745 615
Resultat efter finansnetto 1 262 089 Less Arrow 965 618 Less Arrow 780 549
Balansomslutning 10 765 310 More Arrow 20 943 639 Less Arrow 19 565 168
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 1 289 575 More Arrow 1 290 418 More Arrow 1 307 916
Justerat eget kapital 8 747 376 More Arrow 18 867 066 Less Arrow 17 405 024
- aktiekapital 3 076 210 Less Arrow 3 030 430 Less Arrow 2 913 729
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 81,3% More Arrow 90,1% Less Arrow 89,0%
Omsättning per anställd 6 068 Less Arrow 5 219 Less Arrow 4 746
Resultat i procent av omsättning 20,8% Less Arrow 18,5% Less Arrow 16,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,4% Less Arrow 5,1% Less Arrow 4,5%
Förändring omsättning 769 959 Less Arrow 283 250 Less Arrow 264 943
Förändring omsättning % 15% Less Arrow 6% Equal arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.