Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Penny Lane ApS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2020/06 2019/06 2018/06
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 1 734 Less Arrow 1 459 Less Arrow 865
Balansomslutning 6 226 Less Arrow 4 591 Less Arrow 2 655
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 3 555 Less Arrow 2 128 Less Arrow 1 324
Justerat eget kapital 2 662 Less Arrow 2 447 Less Arrow 1 312
- aktiekapital 80 Equal arrow 80 Equal arrow 80
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Soliditet 42,8% More Arrow 53,3% Less Arrow 49,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 65,1% Less Arrow 59,6% More Arrow 65,9%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.