Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Penny Lane ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/06 2019/06 2018/06
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 2 439 Less Arrow 2 064 Less Arrow 1 210
Balansomslutning 8 756 Less Arrow 6 494 Less Arrow 3 713
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 4 999 Less Arrow 3 010 Less Arrow 1 851
Justerat eget kapital 3 744 Less Arrow 3 461 Less Arrow 1 835
- aktiekapital 113 Equal arrow 113 Less Arrow 112
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Soliditet 42,8% More Arrow 53,3% Less Arrow 49,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 65,1% Less Arrow 59,6% More Arrow 65,9%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.