Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Överumans Fisk AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2020/06 2019/06 2018/06
Omsättning 43 502 Less Arrow 40 657 More Arrow 68 144
Finansiella kostnader 1 053 More Arrow 1 262 More Arrow 4 340
Resultat efter finansnetto -583 More Arrow 4 451 Less Arrow 2 549
EBITDA 2 985 More Arrow 7 660 More Arrow 10 052
Balansomslutning 61 985 Less Arrow 55 653 Less Arrow 46 465
Omsättningstillgångar 43 049 Less Arrow 39 812 Less Arrow 32 386
Kortfristiga skulder 14 448 More Arrow 15 609 Less Arrow 10 727
Justerat eget kapital 15 283 Less Arrow 13 975 Less Arrow 9 429
- aktiekapital 2 084 Less Arrow 1 836 Less Arrow 1 818
Antal anställda (medeltal) 17 More Arrow 21 Equal arrow 21

Nyckeltal

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Soliditet 24,7% More Arrow 25,1% Less Arrow 20,3%
Omsättning per anställd 2 559 Less Arrow 1 936 More Arrow 3 245
Resultat i procent av omsättning -1,3% More Arrow 10,9% Less Arrow 3,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,8% More Arrow 10,3% More Arrow 14,8%
Balanslikviditet 298,0% Less Arrow 255,1% More Arrow 301,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -3,8% More Arrow 31,8% Less Arrow 27,0%
Förändring omsättning -2 654 Less Arrow -28 170 More Arrow 35 407
Förändring omsättning % -6% Less Arrow -41% More Arrow 108%
Förändring ant. anställda -4 More Arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % -19% More Arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.