Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Överumans Fisk AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2020/06 2019/06 2018/06
Omsättning 3 983 More Arrow 4 195 More Arrow 7 194
Finansiella kostnader 96 More Arrow 130 More Arrow 458
Resultat efter finansnetto -53 More Arrow 459 Less Arrow 269
EBITDA 273 More Arrow 790 More Arrow 1 061
Balansomslutning 5 675 More Arrow 5 742 Less Arrow 4 906
Omsättningstillgångar 3 941 More Arrow 4 107 Less Arrow 3 419
Kortfristiga skulder 1 323 More Arrow 1 610 Less Arrow 1 132
Justerat eget kapital 1 399 More Arrow 1 442 Less Arrow 995
- aktiekapital 191 Less Arrow 189 More Arrow 192
Antal anställda (medeltal) 17 More Arrow 21 Equal arrow 21

Nyckeltal

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Soliditet 24,7% More Arrow 25,1% Less Arrow 20,3%
Omsättning per anställd 234 Less Arrow 200 More Arrow 343
Resultat i procent av omsättning -1,3% More Arrow 10,9% Less Arrow 3,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,8% More Arrow 10,3% More Arrow 14,8%
Balanslikviditet 297,9% Less Arrow 255,1% More Arrow 302,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -3,8% More Arrow 31,8% Less Arrow 27,0%
Förändring omsättning -243 Less Arrow -2 906 More Arrow 3 738
Förändring omsättning % -6% Less Arrow -41% More Arrow 108%
Förändring ant. anställda -4 More Arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % -19% More Arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.