Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

O Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 3 746 507 Less Arrow 3 535 826 Less Arrow 3 314 437
Finansiella kostnader 151 852 Less Arrow 64 354 Less Arrow 11 263
Resultat efter finansnetto 166 314 More Arrow 214 091 More Arrow 281 788
Balansomslutning 2 748 011 Less Arrow 2 388 608 Less Arrow 2 382 553
Omsättningstillgångar 1 194 160 More Arrow 1 306 365 More Arrow 1 316 793
Kortfristiga skulder 979 696 Less Arrow 671 710 More Arrow 685 032
Justerat eget kapital 1 605 415 More Arrow 1 615 251 Less Arrow 1 598 691
- aktiekapital 2 617 Equal arrow 2 617 Equal arrow 2 617
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 58,4% More Arrow 67,6% Less Arrow 67,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 4,4% More Arrow 6,1% More Arrow 8,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 11,6% More Arrow 11,7% More Arrow 12,3%
Balanslikviditet 121,9% More Arrow 194,5% Less Arrow 192,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,4% More Arrow 13,3% More Arrow 17,6%
Förändring omsättning 210 681 More Arrow 221 389 More Arrow 239 149
Förändring omsättning % 6% More Arrow 7% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.