Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

O Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 2 837 487 Less Arrow 2 632 533 Less Arrow 2 507 612
Finansiella kostnader 115 008 Less Arrow 47 914 Less Arrow 8 521
Resultat efter finansnetto 125 961 More Arrow 159 397 More Arrow 213 193
Balansomslutning 2 081 257 Less Arrow 1 778 393 More Arrow 1 802 574
Omsättningstillgångar 904 419 More Arrow 972 630 More Arrow 996 249
Kortfristiga skulder 741 991 Less Arrow 500 109 More Arrow 518 276
Justerat eget kapital 1 215 891 Less Arrow 1 202 605 More Arrow 1 209 526
- aktiekapital 1 982 Less Arrow 1 948 More Arrow 1 980
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 58,4% More Arrow 67,6% Less Arrow 67,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 4,4% More Arrow 6,1% More Arrow 8,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 11,6% More Arrow 11,7% More Arrow 12,3%
Balanslikviditet 121,9% More Arrow 194,5% Less Arrow 192,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,4% More Arrow 13,3% More Arrow 17,6%
Förändring omsättning 159 563 More Arrow 164 831 More Arrow 180 934
Förändring omsättning % 6% More Arrow 7% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.