Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

LS Control A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 3 775
- Antal anställda 14 105

Branschrankning

Bransch: 27 Tillverkning av elapparatur

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 55
- Antal anställda 158
- Balansomslutning 71
- Balansomslutning 160
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 74
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 183
- Resultat 33
- Resultat 68
- Soliditet 52
- Soliditet 186