Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

LS Control A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 2021/09 2020/09
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 22 686 Less Arrow 20 455 Less Arrow 5 535
Balansomslutning 84 813 Less Arrow 63 287 Less Arrow 46 103
Omsättningstillgångar 70 543 Less Arrow 51 659 Less Arrow 37 821
Kortfristiga skulder 16 976 Less Arrow 10 463 More Arrow 12 893
Justerat eget kapital 53 317 Less Arrow 39 785 Less Arrow 24 865
- aktiekapital 1 048 Less Arrow 979 More Arrow 1 011
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Soliditet 62,9% Equal arrow 62,9% Less Arrow 53,9%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 415,5% More Arrow 493,7% Less Arrow 293,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 42,5% More Arrow 51,4% Less Arrow 22,3%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.